Werkwijze stappenplan

Doelgericht en trefzeker toewerken naar de meest optimale oplossing voor jouw probleem en binnen jouw budget. Dat doen we zo:

Design thinking proces

We gebruiken de ideologie van design thinking, een user centered design-methode met daarin de volgende fasen:

  • Empathie- en inlevingsfase om je klant/gebruiker beter te begrijpen
  • Definitiefase om jouw echte probleem te definiëren
  • Ideeënfase om doelgericht oplossingen te bedenken/ontwerpen
  • Prototypefase om voorbeelden te maken van de oplossingen
  • Testfase om voorbeelden te testen

In de praktijk

In de praktijk betekent het echter dat je vooral de volgende drie duidelijke en eenvoudige stappen tegenkomt:

  • Stap 1: inventariseren en definiëren van jouw probleem en jouw doelstelling, èn het inventariseren van de wensen, doelen en eisen van jouw klanten
  • Stap 2: ontwerpen van verschillende oplossingen op basis van info uit stap 1
  • Stap 3: verschillende ontwerpen uit stap 2 testen en aanpassen waar nodig

> We vertellen er graag vrijblijvend meer over

Continuïteit

Continuïteit en zekerheid is zeer belangrijk voor jou en daarmee automatisch ook voor ons. Daarom hebben we de continuïteit van jouw opdracht(en) gewaarborgd zodat je nooit voor de verrassing staat dat werk niet wordt geleverd.

> We vertellen er graag meer over

> Lees meer over ons